Obojeni metali1

VELIKI IZBOR POLUPROIZVODA OD OBOJENIH METALA

ALUMINIJ BAKAR  | MESING  |  CINK  |  OLOVO  |  BRONCA

Obojeni metali i njihova primjena u izradi traka, limova, fitinga, žica, sita, mreža i različitih profila cijevi, anoda i blokova

Materijal traka lim crta kocka sesterokut L U
BAKAR X X X X X X
MESING X X X X X X X X
ALUMINIJ X X X X X X X X
BRONCA X X X X X X

ANODE: Bakar ( Cu), Cink (Zu), Nikl (Ni), Kositar (Sn)

Materijal fitinzi žica sita mreže
BAKAR X X X X X X X
MESING X X X X X X X
ALUMINIJ X X X X X X
BRONCA X X


BLOK:
Bakar (Cu), Olovo (Pb), Cink (Zn), Kositar (Sn), Mesing (CuZn), Bronca (Bz)

Obojeni metali