oprema za zavarivanje

OPREMA ZA ZAVARIVANJE

 

● UREĐAJI ZA RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE OBLOŽENIM ELEKTRODAMA (MMA)

● UREĐAJI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINOVA AR, CO2, I MJEŠAVINE (MIG / MAG)

● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINA AR, NETALJIVOM ELEKTRODOM (TIG)

● UREĐAJI ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE POD PRAŠKOM (EPP) OD 50A DO 1500 A

● UREĐAJI ZA REZANJE PLAZMA LUKOM (ZRAČNA PLAZMA)

● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE

● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE LASEROM RAZLIČITIH SNAGA

● UREĐAJI ZA PLAZMA ZAVARIVANJE

● POTROŠNI MATERIJAL

● AUTOMATI ZA REZANJE

● REZERVNI DIJELOVI ZA REL, MIG / MAG, TIG I PLAZMA UREĐAJE KAO I ZA AUTOMATE ZA REZANJE

● ČELIČNE BEŠAVNE BOCE OD 2 DO 40 LITARA

DODATNI MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE

oprema za zavarivanje brandovi

OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OBLOŽENE ELEKTRODE

 

● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH ČELIKA
● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKO LEGIRANIH ČELIKA
● ZA ZAVARIVANJE ČELIKA POSTOJANIH NA POVIŠENU TEMPERATURU
● ZA ZAVARIVANJE VISOKO LEGIRANIH ČELIKA
● ZA NAVARIVANJE
● ZA REZANJE I ŽLJEBLJENJE
ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIJEVA
● ZA ZAVARIVANJE OBOJENIH METALA
● ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA I ALU LEGURA

OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OSTALO U ZAVARIVANJU

 

strojopromet-zavarivanje-zaštitna-oprema

 

● WOLFRAM ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK
● PRAŠKOVI ZA ZAVARIVANJE I NAVARIVANJE
● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA
● BORAKS – ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA
● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE: Cu, Ms, Prokrom
● PASTE I PRAŠAK ZA TVRDO LEMLJENJE
● ŽICE ZA MEKO LEMLJENJE – TINOL
● PASTA ZA LEMLJENJE – CINOL
● SPREJ I PASTA ZA ZAŠTITU PIŠTOLJA
● DEGUSSA:
LEMOVI, TOPITELJI, LEMNE PASTE ZA LEMLJENJE U INSTALACIJI CIJEVI
● PASTA ZA ČIŠĆENJE ZAVARA
● PRIBOR ZA PLINSKO ZAVARIVANJE I REZANJE
● MASKE ZA ZAVARIVANJE I ZAŠTITNE NAOČALE
● ZAŠTITNA STAKLA – TAMNA I SVIJETLA

OPREMA ZA ZAVARIVANJE – ŽICE ZA ZAVARIVANJE

● ŽICE ZA PLINSKO ZAVARIVANJE
● U ZAŠTITNOM PLINU CO2 – MAG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM
● U ZAŠTITNOM PLINU TIG POSTUKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA – TIG POSTUPKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA  – MIG POSTUPKOM
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE POD ZAŠTITOM PRAŠKA
● ŽICE ZA ZAVARIVANJE EPP POSTUPKOM
● PUNJENE ŽICE

žice-za-zavarivanje