bakrene cijevi

BAKRENE CIJEVI MEKE U KOLUTU
Dimenzije u mm Masa u kg/m Cu-DHP (SFCu) EN 12249 Cu-DHP (SFCu) EN 1057 Cu-DHP (SFCu) EN 13348
004.00 x 01.00 0,15
005.00 x 01.00 0,15
006.00 x 01.00 0,15
007.50 x 00.50 0,09
008.00 x 00.50 0,11
008.00 x 01.00 0,20
008.00 x 01.50 0,28
010.00 x 00.50 0,14
010.00 x 01.00 0,26
010.00 x 01.50 0,36
010.00 x 02.00 0,45
012.00 x 01.00 0,31
012.00 x 01.50 0,44
014.00 x 01.00 0,36
014.00 x 02.00 0,67
015.00 x 01.00 0,39
015.00 x 01.50 0,57
016.00 x 01.00 0,42
016.00 x 01.50 0,61
016.00 x 02.00 0,78
018.00x 01.00 0,48
018.00 x 01.50 0,69
018.00 x 02.00 0,90
020.00 x 01.50 0,78
020.00 x 02.00 1,01
022.00 x 01.00 0,59
022.00 x 01.50 0,87
Oznaka po standardima
Cu-DHP (SFCu) EN12249 – cijevi za opću industrijsku upotrebu
Cu-DHP (SFCu) EN1057 – cijevi za sanitarije i grijanje (voda, plin)
Cu-DHP (SFCu) EN13348 – cijevi za medicinske plinove (podržavajui standard EN12735-1 cijevi i rashladne uređaje
NAPOMENA:
DIMENZIJE CIJEVI KOJE NISU OZNAČENE ILI UOPĆE NISU PRIKAZANE SMO ISTO TAKO U MOGUĆNOSTI DOBAVITI NA UPIT