INOX CIJEVI KVADRATNE

Posjetite naš webshop

Prikazane pozicije inox cijevi kvadratnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:

W.Nr. 1.4301-AISI 304
W.Nr. 1.4306-AISI 304 L
W.Nr. 1.4541-AISI 321 W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti
W.Nr. 1.4404-AISI 316 L

 

inox cijevi kvadratne

Inox cijevi kvadratne – tablica dimenzija u mm i  debljina stijenki

KVADRATNE CIJEVI
mm 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6
10 x 10 0,30 0,35 0,45            
12 x 12 0,36 0,43              
15 x 15 0,46 0,54 0,67            
16 x 16 0,49 0,58 0,71 0,92          
18 x 18 0,55   0,81            
20 x 20 0,62 0,73 0,90 1,18          
22 x 22 0,68 0,81 1,09            
25 x 25 0,78 0,93 1,14 1,50          
30 x 30 0,94 1,12 1,38 1,82 2,23 2,63      
32 x 32 1,09 1,19 1,48 2,70          
35 x 35 1,10 1,31 1,62 2,33 2,66 3,16      
40 x 40 1,26 1,50 1,86 2,46 3,04 3,61      
45 x 45 1,41 1,68 2,09 2,76 3,44 3,08      
50 x 50 1,57 1,88 2,34 3,09 3,83 4,56 5,96 7,33  
60 x 60     2,82 3,73 4,63 5,52 7,26 8,95  
70 x 70     3,40 4,37 5,43 6,48 8,54 10,54  
80 x 70     3,87 5,00 6,23 7,43 9,81 12,14  
90 x 90     4,40 5,65 7,02 8,39 11,09 13,73  
100 x 100     4,90 6,28 7,82 9,53 12,36 15,33  
120 x 120     5,80 7,62 9,49 11,35 15,03 18,66  
150 x 150     7,05 9,47 11,8 14,13 18,73 23,29 27,06
200 x 200           18,09 25,01 31,02 37,02
250 x 250           23,07 31,05 39,02 46,08

 

Posjetite naš webshop