Inox prodajni program

Inox prodajni program

Posjetite naš Webshop


Inox prodajni program, IZ NAŠEG ASORTIMANA INOX, NEHRĐAJUČIH ČELIKA IZDVAJAMO:

—   inox limovi
—   inox rebrasti limovi
—   inox perforirani limovi
—   inox dekor limovi
—   inox šipke
—   inox šipke kvadratne
—   inox šipke plosnate
—   inox profili
—   inox profili L
—   inox profili T
—   inox profili U
—   inox cijevi šavne
—   inox cijevi debelostijene
—   inox cijevi bešavne
—   inox cijevi
—   inox pravokutne cijevi
—   inox kvadratne cijevi
—   inox koljena šavna
—   inox T komadi šavni
—   inox koncentrične redukcije šavne
—   inox obrubi
—   inox spojnice s unutarnjim navojem
—   inox spojnice s unutarnjim reduciranim navojem
—   inox polu spojnice
—   inox spojnice sa vanjskim navojem za zavarivanje
—   inox spojnice sa vanjskim navojem
—   inox spojnice sa duplim vanjskim navojem
—   inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem
—   inox spojnice sa dvostrukim vanjskim navojem
—   inox čepovi
—   inox ravne prirubnice
—   inox prirubnice sa grlom
—   inox slobodne prirubnice
—   inox slijepe prirubnice
—   proizvodi i sredstva za kemijsku obradu površina inox-a
—   proizvodi za brušenje i “scotch brite” za mehaničku obradu inox-a
—  čišćenje i održavanje površina inox-nehrđajučih-korozijski postojanih čelika
—  korozijska otpornost nekih kvaliteta inox materijala
—  kemijski sastav inox nehrđajućih čelika

 

 

INOX, NEHRĐAJUĆI ČELIK, ROSTFREI, PROKROM

– elementi za ograde; rozete, nosači cijevi i stakla, čepovi
– sredstva za mehaničku i kemijsku obradu INOX-a; brusne ploče,  koluti i krpe za poliranje, četke, paste, 3M program, Scotch Brite

Materijal traka lim krug crta kocka šesterokut L profil U profil
Č.4580
W.Nr. 1.4301
X X X X X X X X
Č.4572
W.Nr. 1.4541
X X X X X X X X
Č.4574
W.Nr. 1.4571
X X X X X X X X
Č.4573
W.Nr. 1.4401
X X X          
Č.45707
W.Nr. 1.4404
X X X X X X X X
Č.4570
W.Nr. 1.4057
    X          
Č.4578
W.Nr. 1.4841
  X X          
Č.4174
W.Nr. 1.4016
  X            
Č.4590
W.Nr. 1.4305
    X          
Č.4172
W.Nr. 1.4021
  X X          
Č.4173
W.Nr. 1.4028
  X X          
Č.4175
W.Nr. 1.4034
  X X          
W.Nr. 1.4539     X          
W.Nr. 1.4306 X X            
Materijal krug linija profil kocka linija profil pravokutnik linija profil koljena prirubnice ventili žica pletiva
Č.4580
W.Nr. 1.4301
X X X X X X X X
Č.4572
W.Nr. 1.4541
X X X X X X    
Č.4574
W.Nr. 1.4571
X X X X X X    
Č.4573
W.Nr. 1.4401
X     X X X    
Č.45707
W.Nr. 1.4404
X X X X X X    

Inox prodajni program
INOX, ROSTFREI, VISOKOLEGIRANI NEHRĐAJUĆI ČELICI,
KOROZIJSKI POSTOJANI Cr-Ni ČELICI

Razvoj i primjena ove grupe čelika koja se u literaturi može naći i pod nazivima (STAINLESS STEEL, EDELSTAHL, PROKRON) počinje s početkom prošlog stoljeća, s tim da je u posljednjih pet desetljeća njihova proizvodnja u kontinuiranom porastu. Razvojem novih tipova čelika danas ih imamo nekoliko stotina. U najširoj primjeni je njih nekoliko desetaka, oni su lakše dobavljivi na tržištu, dobar dio njih imamo u našem prodajnom programu a veći dio držimo na lageru. Podjela tih čelika koja se koristi u literaturi je vrlo raznolika. Najčešća je prema strukturi kristalne rešetke, ta podjela može biti kroz glavne grupe čelika i to: feritna, austenitna, martenzitna i feritno-austenitne strukture.
Detaljnija podjela uzima u obzir i glavne elemente uključene u strukturu:
– feritni Cr-Ni čelici
– austenitni Cr-Ni(Mo) čelici s udjelom ferita do 15%
– austenitni Cr-Ni(Mo) čelici bez ferita ili visoko austenitni čelici
– martenzitni Cr čelici
– mekani martenzitni Cr-Ni čelici
– feritno-austenitni (dupleks) Cr-Ni-Mo-N čelici

Možemo također naiči na termine stabilizirani odnosno nestabilizirani čelici, otporni na povišene i visoke temperature, magnetični i nemagnetični, prema kemijskom sastavu, korozijskoj otpornosti, primjeni itd. Stoga ne čudi što je primjena tih čelika vrlo raširena i prisutna u skoro svim granama industrije i graditeljstva, a mi čemo navesti osnovna svojstva svake od navedenih grupa čelika.

PODJELA I OSNOVNA SVOJSTVA INOX, VISOKOLEGIRANIH KOROZIJSKI OTPORNIH ČELIKA

1. AUSTENITNI ČELIK

– Austenitni Cr-Ni-(Mo) čelici, sadrže oko 18% Cr i 8% Ni, danas su najčešće u primjeni i kao takvi spadaju u najvažniju grupu korozijski otpornih materijala. Osnovna značajka je relativno visoka korozijska postojanost uz potreban oprez kod odabira tipa čelika za agresivne medije, s druge strane niska granica razvlačenja limitira primjenu kod zahtjevnih konstrukcija. Legiranjem osnovne grupe 18/8 Cr-Ni čelika povečava se korozijska otpornost za primjenu u kemijskim uvjetima, a takođe se utječe na povečanje čvrstoće. Vrlo dobro se zavaruje. W.Nr. 1.4301 je predstavnik te grupe čelika. Primjena: sudoperi, fasadni elementi, prehrambena i farmaceutska industrija, energetika i procesna postrojenja.
– Austenitni čelici sniženog sadržaja ugljika
Korozijski su puno otporniji, pa se uspješno primjenjuju u kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Sposobnost poliranja im je puno bolja od onih koji su stabilizirani Titanom (W.Nr. 1.4541, W.Nr. 1.4571). Predstavnih tih čelika je W.Nr. 1.4404.
– Stabilizirani austenitni čelici s Ti, Nb, Ta
Prvenstveno se stabiliziraju radi otpornosti na interkristalnu koroziju.
– Visokoaustenitni Cr-Ni-Mo čelici
Dodatno se povisuje sadržaj Cr i Ni, a legiranje s Mo je do 4%. Time se postiže još bolja otpornost prema nekim tipovima korozije.
– Visokoaustenitni Cr-Ni-Mo čelici sa sadržajem Mo večim od 4%.
Postiže se dodatna otpornost na koroziju, a primjena se proširuje osim na posebne dijelove kemijske industrije i na postrojenja za proizvodnju papira i celuloze. S povečanjem postotka legiranih dodataka treba prilagoditi postupak i tehnologiju zavarivanja.
– Austenitni čelici legirani s N
Uobičajeno se legira do 0.2% N, i na taj način bitno povečava čvrstoća i opča korozijska postojanost, primjena tih čelika je osim u kemijskoj industriji i u nautici i rashladnoj tehnici.

Inox prodajni program

2. MARTENZITNI ČELICI

Martenzitni Cr čelici. Glavni legirni element je Cr (od 11.5% do 13.5%). Ukoliko je sadržaj ugljika <0.3% C koristi se za izradu dijelova pumpi, lopatica turbina, ventila znači dijelova u dodiru s vodom i parom. Sa sadržajem ugljika >0.3% C čime se bitno povečavaju mehanička svojstva, za izradu kirurških instrumenata, noževa i škara za rezanje. Imaju visoku čvrstoću i tvrdoču, „neugodni” su za oblikovanje i zavarivanje, magnetični, slabija korozijska postojanost.
– Mekomartenzitni Cr-Ni čelici
Sniženjem ugljika od 0.05% C i legiranjem s Cr, Mo i Ni povečava se korozijska otpornost i žilavost, tako da ti čelici nalaze širu primjenu u brodogradnji, izradi kompresora, dijelova turbina, u rashladnoj tehnici, petrokemiji i kemijskoj industriji.

3. FERITNI ČELICI

Feritni čelici S imaju više od 15% Cr, a manje od 0.1% C. Dodaje im se Ti i Ni radi stabiliziranja i bolje zavarljivosti, te Mo radi povečanja korozijske postojanosti. Spadaju u magnetične čelike.
Upotrebljavaju se u proizvodnji deterdženata, rafinerijama, često za dijelove kućanskih aparata i šankova, automobilskih ispušnih sustava. Niža cijena od austenitnih čelika, otpornost u kloridnim medijima, ali osjetljivost na interkristalnu koroziju iziskuje pažnju kod odabira tih čelika. Ipak primjena kod postrojenja s povišenom opasnošču od napetosne korozije.
– Superferitni čelici
Visok sadržaj Kroma (od 17% do 30% Cr), niži C i N utječu na povečanje plastičnih svojstava i bolju zavarljivost. Legiranjem s Mo i stabiliziranjem s Ti i No postiže se veča postojanost na koroziju. S tim svojstvima ovaj tip čelika upotrebljava se za izradu spremnika za toplu vodu, solarnih kolektora, postrojenja za desalinizaciju morske vode, petrokemijskoj industriji proizvodnji piva i vina. Po svojstvima se približavaju Cr-Ni-Mo čelicima. Zahtjevaju pažljivost kod zavarivanja.

4. AUSTENITNO – FERITNI (DUPLEKS) ČELICI

Dupleks čelici s (18% do 27% Cr, 5% do 8% Ni, 1% do 4% Mo), objedinjuju svojstva austenitnih i feritnih čelika s namjerom uzimanja optimalno najboljih svojstava iz jedne i druge grupe. Znači traže se povečana otpornost na različite vrste korozije, viša čvrstoća i dobra žilavost, kao i zavarljivost i obrada oblikovanja u hladnom i toplom stanju. Naročito su otporni prema napetosnoj koroziji, ako se koriste za toplu vodu, uz prisutnost klorida. Ovi čelici zauzimaju sve više mjesta u primjeni, bez obzira na nešto veču cijenu.
Upotreba kod izmjenjivača topline pod tlakom, u brodogradnji , tankeri za prijevoz kemikalija, platforme za morska postrojenja, u kemijskoj i papirnoj industriji, kao dijelove izložene korozijskom umoru. Razvoj ide u smjeru super dupleks čelika.

Ovim prikazom kroz podjelu i osnovnu primjenu nehrđajućih čelika željeli smo samo potaknuti radoznalost kod svih onih koji kupuju ili se bave proizvodnjom, odnosno dolaze u doticaj s tom vrstom materijala.

Inox prodajni program

NEHRĐAJUĆI ČELICI (INOX, ROSTFREI, PROKRON)

W.Nr. 1.4301, AISI 304, Č . 4580

Tablica: INOX – KEMIJSKI SASTAV U %

  C Cr Ni Mo Mn P S Si N
1.4301 ≤0.07 17+19.5 8.0+10.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 ≤1 ≤0.1

 

Tablica: INOX – MEHANIČKA SVOJSTVA

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoča
HB
1.4301 00+700 195 35+45 55+85


Napomena:

Navedena svojsta INOX-a, W.Nr. 1.4301, su prosječne vrijednosti pri 20°C, budući da one ovise o vrsti i dimenzijama (polu)proizvoda i načinu mjerenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrijednost vidjeti odgovarajuću normu.

Primjena:
Inox, W.Nr. 1.4301, je otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline i ima mnogostrane mogućnosti primjene, npr. u prehrambenoj industriji, proizvodnji pića, u mljekarstvu, pivovarama i podrumarstvu, farmakološkoj i kozmetičkoj industriji, brodogadnji, u izradi kemijskih aparata, arhitekturi, automobilskoj industriji, za kućanske predmete i aparate, sanitarne uređaje itd. Pokriva 70% uporabe i proizvodnje od svih austenitnih čelika.

W. Nr. 1.4301 je austenitni, 18/10 Cr-Ni čelik (inox), otporan na kiseline, koji je zbog niskog % ugljika interkistalinično otporan nakon zavarivanja kod debljine limova do 6mm i bez naknadne toplinske obrade. Dopušten je za temperature do 300°C. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Plinsko zavarivanje se nesmije primjenjivati. Inox ima vrlo dobru podobnost poliranja i dobru sposobnost preoblikovanja dubokim vučenjem, valjanjem itd. Prilikom rezanja INOX-a, W. Nr. 1.4301, potrebno je zbog tendencije ka hladnom učvrščivanju primjeniti oštro brušene alate iz brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala. Osim relativno dobre otpornosti na koroziju, dobre plastične obradivosti i otpornosti na temperature do -200 C, imaju ne[to stabilnije vrijednosti čvrstoće i tvrdoće uz povečanu istezljivost i malu toplinsku vodljivost. S obzirom da se nemože kaliti ta slabija svojstva nastoje se kompenzirati povečanjem udjela nekih legiranih dodataka.

Inox prodajni program
W. Nr. 1.4541, AISI 321, Č.4572

Tablica: KEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Ti Si
1.4541 ≤0.08 17+19 9+12 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 5x%C do 0.8 ≤1


Tablica: MEHANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoća
HB
1.4541 500+700 200 30+40 55+85


Napomena:
Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4541, su prosječne vrijednosti pri 20°C, budući da one ovise o vrsti i dimenzijama (polu)proizvoda i načinu mjerenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrijednost vidjeti odgovarajuću normu.

W.Nr. 1.4541 je austenitni, 18/10 Cr-Ni čelik (inox), otporan na kiseline, koji je stabiliziran dodatkom titana. Zbog toga je nakon zavarivanja i kod večih debljina interkristalno postojan bez naknadne  kemijske obrade. Za tlačne posude Inox je dozvoljen za radne temperature do 400°C. Zavarivanje je dobro kod svih elektro postupaka. Plinsko zavarivanje se nesmije primjenjivati, Zbog dodataka titana čelik se nemože polirati do visokog sjaja. Moguće je oblikovanje dubokim vučenjem, obrezivanjem oštrih rubova, valjanje je takođe dobro.

Primjena:
Kemijska otpornost je ista kao i kod INOX-a, W.Nr. 1.4301, pa je primjena slična, osim ako se ne traži površina visokog sjaja
INOX, W. Nr. 1.4541, je posebno prikladan za konstrukcije s debljinom lima iznad 6mm, koji se nakon zavarivanja ne moraju toplinski obrađivati.


W. Nr. 1.4571, AISI 316Ti, Č.4574

Tablica: KEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Ti Si
1.4571 ≤0.08 16.5+18.5 10.5+13.5 2+2.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 5x%C do 0.8 ≤1

Tablica: 2-134: MEANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženje % Tvrdoća
HB
1.4571 500+730 210 26+40 45+85

Inox prodajni program


Napomena:

Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4571, su prosječne vrijednosti pri 20°C, budući da one ovise o vrsti i dimenzijama (polu)proizvoda i načinu mjerenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrijednost vidjeti odgovarajuću normu.

W.Nr. 1.4571 je austenitni 18/12/2 Cr-Ni-Mo čelik (inox), otporan na kiseline,stabiliziran titanom. Dopušten je za temperature do 400°C. Uslijed dodatka (Mo), pokazuje veću otpornost na kiseline. Zbog stabiliziranja s (Ti) nije potrebna toplinska obrada nakon zavarivanja većih debljina. Zavarivanje je dobro svim električnim postupcima. Plinsko zavarivanje se nesmije primjenjivati. Kod ovog čelika poliranjem se nemože postići visoki sjaj zbog dodatka (Ti). Oblikovanje dubokim vučenjem, valjanjem itd. je dobro. Kod rezanja je zbog tendencije ka hladnom učvršćivanju potrebno primjenjivati oštro brušene alate iz brzoreznog čelika ili iz tvrdog metala.

Primjena:
Inox W.Nr. 1.4571 (nehrđajući čelik) je prikladan za izradu dijelva konstrukcija, uređaja i aparata za kemijsku industriju, posebno pri uporabi medija sa sadržajem halogena i neoksidirajućih kiselina, gdje kvaliteta bez molibdena više nije dovoljna. Viša granica razvlačenja je prednost kod konstrukcija i elemenata s višim mehaničkim zahtjevima. Područja primjene INOX-a, W. Nr. 1.4571, su industrija celuloze, tekstila, gnojiva, umjetnih materijala i goriva, foto-industrija i farmaceutska industrija.


W. Nr. 1.4404, AISI 316L, Č.45703

Tablica: KEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Cr Ni Mo Mn P S Si N
1.4404 ≤0.03 16.5+18.5 10+13 2+2.5 ≤2 ≤0.045 ≤0.03 ≤1 ≤0.1

Tablica: MEHANIČKA SVOJSTVA INOX-a

  Vlačna čvrstoća
Rm (N/mm2)
Granica razvlačenja
Rpo2 (N/mm2)
Izduženja % Tvrdoča
HB
1.4404 490+690 190 30+40 55+85


Napomena:

Navedena svojstva INOX-a, W.Nr. 1.4571, su prosječne vrijednosti pri 20°C, budući da one ovise o vrsti i dimenzijama (polu)proizvoda i načinu mjerenja (uzdužno, poprečno, tangencijalno). Za konkretnu vrijednost vidjeti odgovarajuću normu.

Inox, W.Nr. 1.4404 je austenitni, Cr-Ni čelik, legiran s (Mo), ima vrlo niski sadržaj ugljika i relativno je dobro otporan na koroziju, naročito na interkristalnu. Poliraa se na visoki sjaj. Dopušten je za temperature do 400°C.

Primjena:
Čelik se upotrebljava za namjene skoro iste kao i čelik u kvaliteti W.Nr. 1.4571, znači široka primjena u kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Od njega se rade cijela, kompletna oprema za postrojenja, primjerice u mljekarstvu, proizvodnji voćnih sokova, likera itd.


W. Nr. 1.4841, AISI 314, 310, Č.4578

Tablica: KEMIJSKI SASTAV INOX-a u %

  C Si Mn P S Cr Ni N
1.4841 ≤0.20 1.5+2.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.030 24+26 19+22 ≤0.1

 

W.Nr. 1.4841 je austenitni vatrootporni nehrđajuči čelik, postojan do 1150°C

 

 

Posjetite naš webshop