Bakrene cijevi, okrugle, plastificirane

Bakrene cijevi, okrugle, plastificirane

 

Bakrene cijevi, okrugle, plastificirane, dimenzije i težine

 

BAKRENE CIJEVI OKRUGLE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m SF Cu E Cu
4 x 1.00 0.08  
5 x 1.00 0.11  
6 x 1.00 0.14  
8 x 0.50 0.10  
8 x 1.00 0.20  
8 x 1.50 0.28  
10 x 0.50 0.13  
10 x 1.00 0.25  
10 x 1.50 0.36  
10 x 2.00 0.45  
12 x 1.00 0.31  
12 x 1.50 0.44  
12 x 2.00 0.56  
12 x 2.50 0.66  
12.5 x 2.50 0.66
14 x 0.50 0.19  
14 x 1.00 0.36  
14 x 2.00 0.67  
14.5 x 2.25 0.72
15 x 1.00 0.39  
15 x 1.50 0.57  
16 x 1.00 0.42  
16 x 1.50 0.61  
16 x 2.00 0.79  
16.5 x 2.50 0.98
18 x 1.00 0.48  
18 x 2.00 0.90  
19 x 2.75 2.07
20 x 1.00 0.53  
20 x 1.50 0.78  
20 x 2.00 1.01  
20 x 4.00 1.80  
21 x 2.75 1.40
22 x 1.00 0.59  
22 x 1.50 0.86  
22 x 2.00 1.12  
23.5 x 3.20 1.82
25 x 2.00 1.29  
25 x 2.50 1.58  
25 x 3.00 1.85
25.5 x 3.25 2.02
28 x 1.00 0.76  
28 x 2.00 1.47  
30 x 1.00 0.82  
30 x 1.50 1.20  
30 x 2.00 1.57  
32 x 2.00 1.68  
35 x 1.00 0.95  
35 x 1.50 1.42  
35 x 2.00 1.84  
38 x 1.00 1.04  
38 x 1.50 1.54  
38 x 2.00 2.02  
40 x 1.00 1.11  
40 x 1.50 1.61  
40 x 3.00 3.10  
42 x 1.50 1.71  
42 x 2.00 2.24  
45 x 1.50 1.83  
50 x 1.50 2.03  
50 x 2.00 2.70  
54 x 1.50 2.20  
54 x 2.00 2.92  
60 x 1.50 2.46  
67 x 2.40 4.34  
76 x 2.00 4.14  
79 x 2.70 5.76  
BAKRENE CIJEVI OKRUGLE PLASTIFICIRANE
Dimenzije u mm PT – ravne Mekane
10 x 0.80  
10 x 1.00
12 x 0.80  
12 x 1.00
14 x 0.80  
15 x 1.00
16 x 0.80  
18 x 1.00
22 x 1.00

Posjetite naš webshop