Ležajevi serije SKF Explorer

Serija ležaja SKF Explorer predstavlja novi svjetski standard za trajnost i kvalitetu ležaja. Ti ležaji imaju dulji životni vijek, veću nosivost te niže vibracije i šumnost. Za postizanje svih spomenutih prednosti poboljšali smo unutarnju geometriju ležaja, proces obrade i odabir materijala.

Dodatna oprema i usluge

SKF-ova rješenja smanjuju troškove rada postrojenja tako što smanjuju trenje, potrošnju energije i maziva te osiguravaju dulji životni vijek i bolja svojstva uz postojeći vijek. Ona su raznolika , od ležaja sa smanjenim trenjem preko centralnih sustava za podmazivanje do usluga usmjerenih na povećanje efikasnosti tehnološke opreme. Naša suradnja s kupcima ne obuhvaća samo proizvode i usluge. Surađujemo na otkrivanju uzroka neplaniranih zastoja, konstrukcijskim rješenjima koja omogućavaju dulji životni vijek i efikasnije korištenje tehnološke opreme s naglaskom na povećanje produktivnosti i povrat ulaganja.

Novi poslovni model

Sigurnosni i centralni sustavi za praćenje stanja

Sigurnosni i sustavi za praćenje stanja u određenom su pogledu krajnji vid brige o strojnoj opremi. SKF nudi niz rješenja koja su se dokazala na brojnim zahtjevnim postrojenjima. Projekti primjene takvih sustava predstavljaju usku suradnju s kupcima i započinju analizom postojećeg stanja, nastavljaju se montažom i obukom te traju kroz tehničku podršku tijekom eksploatacije.

 

Takvi sustavi najčešće se koriste tamo gdje:                                                   Obično se prate:

– neplanirani zastoji imaju velike negativne posljedice                                             – vibracije / položaj / brzina / temperatura / procesni program
  na proizvodnju i efikasnost tehnološke opreme                                                   
– dolazi do iznenadnih kvarova                                                                               
– postoji otežan pristup mjernim mjestima                                                            
– zbog sigurnosnih propisa nije moguće redovito                                                        
  praćenje stanja od strane rukovatelja

Vibrodijagnostika

U ponudi se nalaze različiti instrumenti za prikupljanje informacija o trenutnom stanju postrojenja ili njegovih dijelova. Vibrodijagnostika je jedan od temelja za efikasno praćenje stanja strojne opreme. Praćenje stanja ležaja i drugih mehaničkih dijelova neophodni su zbog izbjegavanja neplaniranih zastoja i skupih popravaka te pravovremenog planiranja održavanja. SKF svojim kupcima nudi redovito praćenje stanja na temelju kratkoročnih i dugoročnih ugovora.

 

Vibrodijagnostika nalazi primjenu u gotovo svim industrijskim postrojenjima:
– rotacijski strojevi
– prijenosnici snage
– alatni strojevi
– turbine
– strojevi za papir
– elektromotori
– sporohodni strojevi

Usluge povezane s Vibrodijagnostikom su:
– uvođenje programa vibrodijagnostike
– određivanje elastične linije
– balansiranje
– nestandardna mjerenja
– obuka

Automatizirano praćenje strojeva za pouzdanu rotaciju SKF ENLIGHT COLLECT IMx-1

Automatizirano nadgledanje strojeva pruža vam sve prednosti digitalizacije

–  Automatizirajte skupe ručne programe inspekcije obilaskom strojeva
–  Omogućite prikupljanje podataka na mjestima gdje ručno prikupljanje nije moguće
–  Povećajte učestalost prikupljanja podataka na srednje kritičnim strojevima
–  Unaprijed predvidite kvar stroja i izbjegavajte neplanirani zastoj
–  Unaprijed identificirajte neispravne komponente i smanjite vrijeme za popravak
–  Smanjite planirano održavanje Izbjegavajte sigurnosne rizike Zaštite na radu

SKF-Enlight-Sustav

SKF Treninzi

SKF treninzi sastoje se od različitih tečaja koji doprinose razvoju uspješnog programa obuke djelatnika.

Zašto edukacija?

Dostizanje više razine teoretsko praktićnog znanja
Dostizanje više razine osobne efikasnosti
Unaprijeđenje sigurnosti na radu
Pomoć pri stjecanju vještina i znanja novih zaposlenika
zbog prirodnog odljeva iskusnih djelatnika

 

 

 

U suradnji s SKF Croatia d.o.o. organiziramo tečajeve:

Modul I. WE 201 – Održavanje ind. ležajeva
Modul II. WE 203 – Podmazivanje ind. ležajeva
Modul III. WE 204 – Analiza uzorka oštećenja ležaja
Modul IV. WE 270 – SKF radijalne osovinske brtve
Modul V. WE 201 – Osnova praćenja stanja strojeva

I. Modul – Održavanje industrijskih ležaja – WE 201

Za sve djelatnike koji rade na održavanju i u proizvodnji te montaži ležaja, rukovoditelje službi održavanja i proizvodnje gdje se obavlja montaža ležaja.

– Osnovne tehnologije kotrljajučih ležaja, skladištenje, tipovi, nomenklatura, dijelovi ležaja, terminologija i opterećenja
– Faktori koji utječu na rad kotrljajučih ležaja
– Kvaliteta ležaja
– Radna oklina
– Montaža i demontaža ležaja
– Praksa održavanja
– Pravilan pristup postupcima montaže i demontaže ležaja
– Prikaz rezultata nepažljivog i nepravilnog rukovanja, zanemarenog održavanja i lošeg podmazivanja
– Praktična demonstracija korištenjem namjenskih alata za pravilnu montažu i demontažu kotrljajućih ležaja

 

 

II. Modul – Podmazivanje industrijskih ležaja – WE 203

Pohađanjem tečaja polaznici stječu znanja i vještine potrebne za odabir i primjenu postupaka za podmazivanje ležaja u različitim ležajnim aplikacijama.

– Funkcije podmazivanja
– Osnovni pojmmovi
– Aditivi mazivima i njihovi efekti
– Funkcije masti i karakteristike
– Odabir odgovarajućeg tipa masti
– Proračun intervala domazivanja i količine masti
– Izbor odgovarajućeg ulja za podmazivanje
– Efekat higroskopnosti ulja
– Usporedba metoda podmazivanja: statičko, cirkulacija, magla, mješavina ulja i zraka, podmazivanje po točkama

 

 

III. Modul – Analiza uzorka oštećenja ležaja – WE 204

Cilj je osposobljavanje polaznika za optimalnu potporu tijekom analize oštećenja ležaja i izbjegavanje uzroka njihovog nastajanja

– Razumijevanje nastajanja različitih oštećenja ležaja i poduzimanje potrebnih radnji zbog analize.
– Sposobnost korištenja kombiniranih znanja o ležajima, podmazivanju i brtvljenju zbog uvjerljivog odgovora na probleme s ležajima
– Sposobnost predlaganja odgovarajučih rješenja za izbjegavanje pojave oštećenja ležaja
– Korištenje novih vještina na proaktivnom održavanju zbog kraćih zastoja

IV. Modul – SKF-ove radijalne osovinske brtve – WE 270

Za djelatnike na održavanju i popravcima proizvodnih pogona, tehničke ekipe zadužene za prvu ugradnju, rukovoditelje odgovorne za pouzdanost i trajnost postrojenja te sve kojih se tiče rad rotacijske strojne opreme.

– Konstrukcija radijalnih osovinskih brtvi
– Detalji vezani uz brtvenu usnu
– Tribologija
– Životni vijek i rad brtvi
– Fizikalna i kemijska svojstva materijala za brtve
– Curenje brtvi
– Skladištenje, rukovanje i montaža
– Osvrt na aksijalne brtve i rukavice za sanaciju osovina

V. Modul – Osnove praćenja stanja strojeva – WI 201

Namjenjen svima čije su aktivnosti vezane uz sustave praćenja stanja, nadzor održavanja, koordinaciju prediktivnog održavanja i pouzdanost postrojenja te ostale koji se žele upoznati s analizom vibracija.

– Osnove vibracija (vremenski signal, amplituda, frekvencija, mjerljiva svojstva, osjetnici, omjeri, mjerne jedinice)
– Mjerenja vibracija (fizikalne pretpostavke i preduvjeti za baze podataka, odabir strojeva, montaža osjetnika, kabeli, frekventno područje) itd.

SKF-edukacija-tečaj

Moć tehničkog znanja

SKF svoj razvoj inovativnih rješenja za proizvođače originalne opreme (OEM) i proizvodne pogone svih industrijskih grana temelji na iskustvu duljem od stotinu godina i znanjima s područja pet platformi. Glavna su područja SKF-ovih nadležnosti ležaji i ležajne jedinice, brtve, sustavi za podmazivanje i širok asortiman servisnih usluga, od stvaranja 3D računalnih modela, sofisticiranih sustava za praćenje stanja, povećanja pouzdanosti i upravljanja proizvodnim pogonima. GlobalnaSKF-ova prisutnost svima u svijetu nudi istu visoku kvalitetu i dostupnost proizvoda.

Osim ležajeva tvrtke SKF, u mogućnosti smo vam ponuditi, i ležajeve tvrtke ART BEARINGS za koju smo generalni zastupnik za Hrvatsku.

 

art-LEŽAJI